9. Burgundská kumpanie

Rekonstrukce burgundské jednotky období Burgundských válek v letech 1463 – 77.

9th company

zřízena Alsaskem 1472

patron: Sv. Kateřina

Konduktéři:

 1472-1474 Pierre d’Archambaud (Peter von Hagenbach)

 1474-1476 Jean d’Igny

 

1472 Kampaň v Picardech poté v Burgundsku jako posádková služba

1474-1475 Obléhaní Neuss, vrací se před koncem do Burgundska zpět

1476 Bitva Grandson a Murten, kumpanie byla zničena v bitvě

Zdroj: http://www.dielanden.nl/deelgenootschap/Compagnied’Ordonnance/compagnie_de_ordonnance/compagnies.html

Naše snaha se týká jak rekonstrukce jednotky z pohledu vojenské výstroje a výzbroje tak i běžného života a života na válečných taženích. s tím je spojená snaha o vytvoření co nejvěrnějšího táborového ležení.

Reakce na tento příspěvek